آماده سازی بودجه جامع

آماده سازی بودجه جامع ، سازمان ها به منظور برنامه ریزی و کنترل از بودجه بندی استفاده می کنند، تا بدینوسیله جنبه های مالی کسب و کار خود را مدیریت کنند و به منظور گسترش محصولات خود در آینده برنامه ریزی داشته باشند.در ضمن بودجه بندی سبب می شود، شرکت را در طول دوره، ارزیابی کرد.

در ادامه خواهید خواند آماده سازی بودجه جامع

افزایش سرمایه چیست

افزایش سرمایه چیست ، سازمان های تجاری به منظور افزایش فعالیت های خود و نیز افزایش قدرت رقابت با سایر شرکتها اقدام به افزایش سرمایه می نمایند. گاهی اوقات جهت اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می پذیرد،

در ادامه خواهید خواند افزایش سرمایه چیست

اسناد حسابداری

اسناد حسابداری ، هر رویداد مالی که در یک دوره زمانی دارای حداقل یک بدهکار و یک بستانکار باشد را سند حسابداری می نامند. البته یک سند حسابداری می تواند دارای چندین طرف بدهکار و بستانکار باشد.

در ادامه خواهید خواند اسناد حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ، سازمان ها و یا افرادی که از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند که می توان آنها را در دو گروه استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی جای داد.

در ادامه خواهید خواند استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

ارزش گذاری موجودی

ازش گذاری موجودی ، انبارهای مواد و موجودی کالا در سازمان ها و شرکت های تجاری به عنوان مهم ترین و یزرگ ترین دارایی های سازمان منظور می شوند چرا که حجم عظیمی از دارایی ها در انبارها به منظور تامین سفارشات مشتری در انبارها نگهداری می شوند.

دز ادامه خواهید خواند ارزش گذاری موجودی