هزینه استهلاک چیست

هزینه استهلاک چیست ، هزینه استهلاک معیار مهمی در خصوص شرکت ها است. مدیران شرکت ها می توانند با اندازه گیری میزان استهلاک تجهیزات، برای آینده و مسیرشرکت، دقیق تر و بهتر برنامه ریزی کنند.

در ادامه خواهید خواند هزینه استهلاک چیست

نکاتی درباره حسابداری پیمانکاری

نکاتی درباره حسابداری پیمانکاری ، یکی از مشکلات اصلی که در حسابداری پیمانکاری وجود دارد، عدم آشنایی با مسائل بیمه و مالیات می باشد، در طی اجرای پیمان، پیش دریافت از صورت وضعیت هایی که شخص پیمانکار، به کارفرما ارسال می دارد، کم می شود و متناسب با آن باعث آزاد شدن ضمانت نامه های مربوطه می شود.

در ادامه خواهید خواند نکاتی درباره حسابداری پیمانکاری

گزارشگری مسؤلیت

گزارشگری مسؤلیت ، حسابداری سنجش مسؤلیت برنامه ای است که در برگیرنده تمامی سطوح مدیریت عملیاتی بوده که واحد های حسابداری، هزینه یابی بودجه، اطلاعات فنی و تکنیکی لازم را به شکل گزارشات روزانه، هفتگی یا ماهانه در اختیار سطوح مزبور قرار می دهد. گزارشگری مسؤلیت شامل مرحله گزارشگری حسابداری سنجش مسؤلیت می باشد.

در ادامه خواهید خواند گزارشگری مسؤلیت

نکاتی درباره حرفه حسابداری

نکاتی درباره حرفه حسابداری ، در حرفه حسابداری نباید هیچ چیزی از قلم بیفتد، در این حرفه باید تمامی داد و ستدها در دفاتر گزارش و یا نرم افزارهای حسابداری، ثبت شوند تا برای گزارش گیری صورت های مالی با مشکل مواجه نشوید.

در ادامه خواهید خواند نکاتی درباره حرفه حسابداری

کمک حسابدار کیست

کمک حسابدار کیست ، برای اینکه اهداف حسابداری به بهترین شکل ممکن و بر اساس اصول و قوانین، به وقوع بپیوندند لازم است کلیه اعتبارات و کیفیت خدمات حسابداری تامین شوند.

در ادامه خواهید خواند کمک حسابدار کیست